De aardbei.

Klaar voor een leerzaam spannend en toch filosofisch Zen verhaal?

Een monnik liep dagenlang dwalend door de wildernis toen er plotsklaps een tijger op zijn pad kwam. Hij rende voor zijn leven weg van de tijger en bereikte de rand van een diepe afgrond. Met tegenwoordigheid van geest klom hij over de rand zich vasthoudend aan de wortels van enige begroeiing langs de afgrond. Gelukkig was hij nu buiten het bereik van de tijger. Echter toen hij naar beneden keek zag hij tot zijn schrik ook daar twee tijgers verschijnen, blijkbaar wachtend op zijn val. Terwijl hij daar zo hing kwamen er twee muizen. Deze hadden honger en begonnen te knagen aan de wortel waar de man aan hing.

In deze hopeloze situatie zag de monnik plotseling een aardbeienplant met een rijpe aardbei er aan. Hij plukte de aardbei proefde en zei: “wat een heerlijke aardbei!”

Dit verhaal is al heel oud en heeft mij er van bewust gemaakt om te leven in het moment van hier en nu. Zeker wanneer je je bevindt in een lastige of vervelende situatie en je ziet bedreigingen of onzekerheden in je toekomst. Zie de mooie dingen van nu, geniet er van en laat het niet bederven door je verleden of angst voor de toekomst.

Het heeft mij geholpen, hopelijk heb jij er ook iets aan…..