Er zijn veel versvormen en variaties daarop. Op deze pagina staat een zeer beknopte beschrijving van de gebruike versvormen op deze website.Als bron voor de meeste beschrijvingen is het boek Versvormen van Drs. P.. gebruikt. Voor uitgebreidere beschrijving en achtergrond verwijs ik graag naar dat boek.

Klik op de tag om naar de gedichten te gaan.

 • 4x5=8

  Aantal regels: 8; Schema: abababab; Metrum: Jamben.
  De naam verwijst naar 4x 5 versvoeten verdeeld over 8 regels.

 • Carol

  Refreindicht; Aantal regels: Xx2 + Yx4; Schema: A1A2 bbb(a of A1 of A2) ccc (a of A1 of A2), desgewenst af en toe A1A2; Metrum: Naar keuze, regels kort.

 • Chinees gedicht

  De eerste regel bevat de beginzin, de tweede regel is de voortzetting van die zin; de derde regel keert zich af van dit onderwerp en begint een nieuw onderwerp en de vierde regel brengt de eerste drie regels samen.

 • Clerihew

  Kwatrijn; Aantal regels: 4; Schema aabb; Metrum: niets van dien aard. Regel 1: naam; Regel 2: rijmt op regel 1; Regel 3: rijmt op regel 4; Regel 4: eindigt met een uitvinding, kunstwerk, plek, of iets dergeljks.

 • Elftal

  Schakeldicht; Aantal regels: 3x3+2; Schema: abc bcd cda ee; Metrum: pentamenter, in principe. (Officiele naam is inmiddels: Onzijn).

 • Ghazel

  Seriedicht; Aantal regels:5x2 tot 12x2, maar kortere en langere komen voor; Schema: aa ba ca... xa; Metrum: naar wens, ook regellengte. Gebruikelijk is om in de laatste regel de naam van de maker op te nemen.

 • Haibun

  Haibun is een kort stuk proza gevolgd door een (bijpassende) haiku.

 • Haiku

  Lettergreepvers; Aantal regels: 3; Schema: 5-7-5; Metrum: Geen.

 • Kwatrijn

  Varia: Aantal regels 4; Schema: aaba; Metrum: jamben, gewoonlijk 5

 • Madrigaal

  Varia; Aantal regels: 2 of 3x3 + 2 of 2x2; Schema: Vrij voor de terzinen, verder gepaard rijm; Metrum: Naar wens.

 • Ollekebolleke

  Varia; Aantal regels: 2x4; Schema: abcd efgd; Metrum: Dactylus: 2 in regel q, 2 in regel 2, 3+ beklemtoonde lettergreep in regel 3+4; idem voor de tweede strofe, waarin regel 6 bestaat uit één woord met de hoofdklemtoon op de vierde lettergreep.

 • Pantoum

  Schakeldicht; Aantal regels: Xx4; Schema: A1B1A2B2 B1C1B2C2 C1D1C2D2... X1A2X2A1; Metrum: naar keuze.

 • Rispetto

  Varia; Aantal regels: 4+4; Schema: abab cddc; Metrum: als sonnet.

 • Rondeau

  Refreindicht (rondeelfamilie); Aantal regels: 5+4+6; Schema: (R)aabba aabR aabbaR; Metrum: naar keuze (bij voorkeur jamben)

 • Rondeau prime

  Refreindicht (rondeelfamilie); Aantal regels: 7+5 (of 6+4 als de refreinen niet meetellen); Schema: R()abbaabR abbaR; Metrum: naar wens.

 • Roundel (Chaucer)

  Soort: refreindicht (rondeelfamilie). Aantal regels: 3+3+4. Schema Abb abA abbA. Metrum: facultatief.

 • Schakelrubaiyat

  Schakelrijn; Aantal regels: Xx4; Schema: aaba bbcb...xxax; Metrum: 5 of 4-voetige jamben wenselijk.

Pagina 1 van 2