De afstand tussen mijzelf en de ander

overbruggen is soms een hele kunst

wanneer ik niet op begrip kan vertrouwen.

 

Ik doe wel steeds mijn best, maar toch: och gunst,

wie kan ons helpen om een brug te bouwen

over de kloof tussen mij en hem of haar?

 

Soms kan ik zelfs een goed gesprek berouwen

als ‘t eindigt zonder begrip voor elkaar;

‘k zie dan de ander slechts als tegenstander.

 

Toch wil ik niet zo over woorden vechten

maar meer belang aan de ontmoeting hechten.

: © beeldenvanleven.nl | Harry Vos & Andrea Luijten