Ik volg de lijnen in mijn handen -

Mijn vaders handen waren sterk

Die van mijn moeder ook

En ook nog warm en zacht

 

Handen zaaien

Handen planten

Handen oogsten

Handen maaien

 

De generaties voor mij

Werkten met de aarde

De ervaring van hun handen

Gaf hun leven kracht

 

Hun handen streelden

Hun handen werkten

Hun handen zorgden

Hun  handen heelden

 

De lijnen van hun handen

Verbonden met die van mij

Hun handen die nu rusten

Die mij hier hebben gebracht

 

Handen verbinden

Handen reiken

Handen scheiden

Handen vinden

 

Als het onkruid tussen de stenen bij ons huis te hoog staat pak ik mijn onkruidmes/voegenkrabber, een plankje en een emmer. Ik zit met mijn knieën op het plankje en begin te krabben. Het onkruid dat ik tussen de stenen vandaan pluk gooi ik in de emmer. Het is een geduldwerkje, en niet het leukste om te doen. Maar ik kies er voor om het op deze manier te doen. Want gif gebruik ik liever niet en andere methodes om te borstelen en te schrapen bevallen mij ook niet zo. Dus ga ik op de knieën en kruip meter voor meter over de straat.

Ik las laatst het boekje Poet Warrior van de Indiaanse dichteres Joy Harjo. Een van de dingen die mij aansprak is dat zij vertelt over de band die zij voelt met haar voorouders. Hoe zij nog steeds voelt dat die aanwezig zijn in haar leven en advies geven voor haar leven. Bijzonder om op die manier te beseffen waar je vandaan komt, wat doorgegeven wordt en hoe je zelf ook het leven doorgeeft. Het zet mij aan het denken over mijn eigen voorouders, welke band voel ik met hen? En als wij die band kwijtraken, wat betekent dat dan voor ons leven?

Terwijl ik op mijn knieën zit en onkruid pluk denk ik terug aan mijn jeugd, toen ik als bijbaantje in de tuinbouw werkte. Voornamelijk tomaten plukken, maar soms in de zomervakantie hielp ik ook bij ander werk. Ik herinner me dat de tomatenplanten weggehaald waren. De aarde in de kas moest worden schoongemaakt en klaargemaakt voor een nieuw gewas. Dat schoonmaken deden wij op onze knieën, wij kropen met een kist over de grond en raapten oud blad en resten tomaten op. Niet meer van deze tijd, ik weet het. Maar toen was dat wat ik deed en wat ik mijn vader ook wel had zien doen: werken met zijn handen, de aarde bewerken.

Toen besefte ik: mijn ouders en hun ouders werkten met hun handen. Handenwerk wordt tegenwoordig niet meer zo gewaardeerd denk ik, zeker niet als het eenvoudig werk is. Maar op dit moment, hier op mijn knieën werk ik ook met mijn handen en, tot mijn verrassing, geeft het me een goed gevoel. Ik kijk naar mijn handen en denk aan de werkhanden van mijn vader, van mijn opa en van de generaties voor hen. En het wordt alsof ik samen met hen dit klusje klaar. Het schept een gevoelsmatige band met hen, waar ik trots op ben: wij werken samen! En als ik klaar ben kijk ik tevreden naar het resultaat. Ik volg de lijnen in mijn handen.

 

 

: © beeldenvanleven.nl | Harry Vos & Andrea Luijten