Twaalf jaar oud

Ik fiets van school naar huis

Daar wacht mijn moeder

Warme thee

En koekjes

 

Ik wil haar laten lachen

Bedenk een grap

Die zeker werken zal:

Ventiel uit mijn band

Die lek lijken zal

 

Maar moeder praat:

Buurvrouw op bezoek

Zij merkt mijn lekke band niet op

Teleurgesteld pak ik de pomp

Warme thee en koekjes

 

Drieënzestig ben ik nu

Denk vaak terug aan vroeger

Warm geluk bij ons in huis

En lekke levensbanden

Plak ik, en pomp ze daarna op