Wie is God

en waar is God

van wie is God

en waar woont Hij?

 

Heeft hij zonen en dochters,

goud en zilver, die God van jou?

 

Is hij onsterfelijk?

Is hij mooi,

werd Zijn zoon

gekoesterd door velen?

 

En Zijn dochters,

zijn zij geliefd en aantrekkelijk

voor de mannen in deze wereld?

 

Is Hij in de hemel

of op aarde?

In de zee

in de rivieren,

in de bergen,

in de valleien?

 

Vertel ons

over Hem:

Hoe kunnen wij hem zien,

hoe kunnen wij hem liefhebben,

hoe kunnen wij hem vinden?

 

Vind je Hem

in je jeugd

of als je oud geworden bent?

 

Vragen hebben invloed op de luisteraar. Vragen richten je aandacht en je voelt de aandrang voor het geven van een respons. Soms is die respons een antwoord, soms het zoeken daarnaar, soms ook wedervraag. Het effect van een reeks opeenvolgend gestelde vragen versterkt die aandrang. Vragen kunnen je ook je stemming beïnvloeden en je dieper betrekken in de verbazing, verwarring, het probleem, de klacht of de emoties waarmee de vragensteller worstelt.

Vrij vertaald uit: Writing the Sacred, Ray McGinnis

 

Ethne Alba was de dochter van de koning van Ierland in de vijfde eeuw. In die tijd trok St. Patrick door Ierland en eens zat hij met zijn gezelschap te rusten bij een meer toen Ethne Alba daar samen met haar zuster Fedelm Rufa aankwam om te baden.

Zij zagen die vreemd geklede mannen zitten en vroegen zich af wie dat waren. Eerst dachten ze dat het bergbewoners waren die naar beneden gekomen waren in de vallei. Maar toen St. Patrick vertelde wie hij was en wat zijn missie was raakten zij geïnteresseerd en begonnen hem vragen te stellen.

 

 

(Video Sharon Lyons: Questions of Eithne Alba https://youtu.be/Leu5JCFssn0)