‘Kiele-kiele-Koeweit’

Zingt Farce Majeur

De olie is op

Wij maken lol

Spelen midden op straat

Ja, wij zijn nog kinderen

 

Verward sta ik op

En kijk rond

Zoek een houding

Een lied van hoop

Opnieuw, opnieuw

Crises in het leven?

 

Kiele-kiele, Force Majeur

Opnieuw aan ons gegeven

Hopelijk is het maar voor even

Reik uit in liefde

Oog voor elkaar

Zíng, een lied van leven!