Als er in de wereld

Een probleem is dat je raakt:

Speel op de man, niet op de bal

Een vijandsbeeld is immers snel gemaakt

 

Probleem met geld?

Geef anderen de schuld

Roep overtuigend: de slachtoffers zijn wij!

Als jíj weg bent, zijn wij vrij!

 

Iets in de natuur?

Ontdek wie het heeft gedaan

Zeg dan trots: Het komt door jou!

Jíj maakt ons het leven zuur!

 

Maak nepnieuws echt:

Wie anders denkt heeft het verkloot

Dreig met acties tot de dood

Het is jouw eigen recht

 

Speel op de man, niet op de bal

En denk dat het probleem,

Waarover het toch eigenlijk gaat,

Daarmee vanzelf verdwijnen zal

 

Een cynische kijk op de wereld door alle schuld buiten jezelf te leggen.