Hoewel de basis nog wat wankel is

Geef ik ons nieuw begin toch graag een kans

Want sámen maken wij betekenis

 

Samen geven wij de toekomst glans

Vriendschap is wellicht een avontuur

Maar is voor het leven ook een stimulans

 

Vijandschap brengt immers op den duur

vooral frustratie, pijn en droefenis

Het verziekt en maakt het leven zuur

 

En als wij samen in een passend ritme dansen

Ontstaan er in de wereld volop nieuwe kansen!